StartpaginaPensioen

Bij een echtscheiding speelt de vraag wat er met de opgebouwde pensioenen moet gebeuren. Zeker in langdurige huwelijken is er tijdens het huwelijk over een groot aantal jaren pensioen opgebouwd. Op basis van de sedert 1995 geldende wet verevening pensioenrechten komt pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk voor verdeling in aanmerking.

Voor echtscheidingen die zijn ingeschreven voor 1 mei 1995 geldt nog het oude regime van het beroemde Boon/Van Loon arrest op grond waarvan pensioen verdeeld moet worden indien er sprake is van een gemeenschap van goederen of indien dat is bepaald in de huwelijkse voorwaarden. Voor echtscheidingen van voor 1982 geldt inmiddels geen verplichting tot verevening of verrekening.

Over en weer geldt thans dat echtgenoten recht hebben op de helft van het pensioen dat door de ander is opgebouwd tijdens het huwelijk. Dit geldt overigens alleen voor pensioenen die vallen onder de Pensioen en Spaarfondsenwet en niet particulier opgebouwd pensioen. Deze laatsten vallen onder het goederenregime, denk hierbij aan een lijfrente of een levensverzekering met een spaarcomponent.

Het recht op verevening ontstaat van rechtswege maar voor een rechtstreekse aanspraak op de pensioenuitvoerder moet een speciaal formulier worden ingevuld en worden opgestuurd naar de pensioenuitvoerder. Dit moet gebeuren binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding. Het nalaten daarvan heeft als gevolg dat er geen rechtstreeks aanspraak ontstaat op de pensioenuitvoerder en U op de 65e verjaardag van Uw ex bij hem of haar moet aankloppen om Uw aandeel in het pensioen te claimen.

Iedere pensioenuitvoerder heeft eigen regels voor het nabestaandenpensioen. Tegenwoordig is dit pensioen veelal gebasserd op risicobasis en vervalt de dekking na een echtscheiding. In oudere regelingen is nabestaandenpensioen opgebouwd en blijft de ex daar aanspraak op houden. Dit pensioen valt niet onder de verevening.

In een aantal gevallen kan het aantrekkelijk zijn om de pensioenverevening om te zetten in conversie. Dit betekent dat niet de pensioenaanspraak van uw ex wordt verevend maar het door hem of haar opgebouwde vermogen inclusief een eventueel weduwenpensioen wordt gebruikt voor een geheel eigen aanspraak vanaf Uw 65e. De pensioenuitvoerder moet hiermee wel akkoord gaan. Het is zaak om dit goed te overleggen met Uw advocaat en of pensioenadviseur. In veel gevallen is dit een aantrekkelijke optie.

Overgangsrecht

De verevening geldt voor huwelijken die na na 1 mei 1995 zijn ontbonden.

Voor huwelijken die zijn ontbonden na 27 november 1981 en voor 1 mei 1995 en of waarvan de gemeenschap is verdeeld na 27 november 1981 geldt het regime van het beroemde Boon/Van Loon arrest. Hierin is bepaald dat pensioen voor verdeling in aanmerking komt indien in het goederenregime daarvoor de ruimte is. Dit is in ieder geval zo als U was getrouwd in gemeenschap van goederen en niet bij volledige koude uitsluiting. Daarnaast geldt de verdeling alleen bij een ontbinding van het huwelijk door de rechter

Huwelijken die zijn ontbonden voor 1981 vallen onder de daarvoor geldende jurisprudentie en daarin was geen ruimte voor verdeling.

Kosten on line echtscheidingStel Uw vraagImpressumHartelijk dankStel Uw vraag